Om oss

Velkommen til våre hjemmesider!

Norsk Argentinsk Forening er en frivillig organisasjon som ble opprettet, 5. februar 1936, av nordmenn som hadde besøkt Argentina - de kom sammen for å mimre, og holde vedlike språk og tradisjoner som de hadde lært.

 

I begynnelsen var det kun menn som kunne bli medlem, men etterhvert ble det også åpnet for kvinner.

I dag er det både argentinere og nordmenn i foreningen.

 

Et mål for Norsk Argentinsk Forening er å være et naturlig samlingspunkt for alle som har en forbindelse med Argentina.

 

 

 

 

 

 

Norsk Argentinsk Forening er en frivillig organisasjon som ble stiftet av nordmenn som hadde vært i Sør Amerika, og Argentina spesielt, for å mimre - dele minner og erfaringer fra deres opphold der. 

 

 

Historien

 

Følgende er klippet ut av kompendiet som ble laget i forbindelse med foreningens 70 års jubileum 19. november 2005: "Norsk Argentinsk Forening - kort historikk".

 

Heftet er skrevet av Marit Grefberg.

Bildene i heftet er tatt av Tina og Julio Marré (Bildene er ikke gjengitt her).

 

 

 

 

Før starten

 

Det foreligger lite dokumentasjon på det arbeid som gikk forut det konstituerende møtet 11.november 1935 på Grand Hotel i Oslo. Men det har uten tvil vært forsøkt å danne en sydamerikansk klubb tidligere.

 

Vi har funnet forslag til lover og til invitasjoner med språklige og andre rettelser godkjent av ingeniør Adolf D. Sigholt i oktober måned i stiftelsesåret.

 

Forarbeidet ble utført av ham, vannverksjef Ove Owe, aksjemegler Halvor Skavang, konsulene Lauritz Stub og Eilert Sundt, og kontorsjef Harry Thomsen. Alle hadde de tilfelles at de hadde koppholdt seg i Argentina i kortere eller lengre tid og hadde vært medlemmer av La Plata-samfunnet og Club Remeros Wscamdinavios. Noe av drivkraften var at de ville opprettholde kontakten med hverandre og gjenoppfriske minner fra Argentina.

 

Elina Sundt, datter av Eilert Sundt, forteller at herrene satt rundt i de Sundtske spisebord i Oslo under forberedelsene.

 

Morsomt er det også at etter hvert møte, da de hadde snakket ferdig ble spisebordet, som hadde hjul, rullet til side, og det ble danset tango til de gamle 78-platene fra Argentina.

 

 

Det konstituerende møtet

 

Så kom dagen. Det var invitert til soupé på Grand Hotel kl. 12.00. Soupéen kostet 5kroner og inkluderte rødvin og kaffe. Kontingenten ble 3.50 for høsthalvåret. Invitasjonen var undertegnet av 12 nebb som kalte seg rodemestre.

 

Det viste seg at i tillegg til rodemestrene møtte mange herrer opp, og Norsk Argentinsk forening (Sociedad Noruego-Argentina) var dermed et faktum med 46 medlemmer. Til stede var også Argentinas Chargé d'affraires don Alberto Vignes. I sin tale mente han at foreningen ville få en «amplio y vasto campo de accion». Rodemestrene hadde på forhånd utarbeidet lover for foreningen, og disse ble godkjent 5.februar 1936

 

 

Videre arbeid

 

Det første møtet på Grand Hotell var tydeligvis meget vellykket, for året etter ble det holdt tilsvarende møte r på samme sted den 5. februar og 11. november. Såkalte cocktailmøter uten program ble holdt den første tirsdag i hver måned i baren på Grand Hotell. Til møtene ble medlemmene oppfordret til å fortelle sine sydamerikanske anekdoter og skrøner. Dette ble så vellykket at møtene ikke ble hevet før «langt i de små timer».

 

Den første årsfesten 11. november 1936 ble opptakten til den tradisjonen vi holder i hevd ennå, nemlig høstfesten.

 

Som en kuriositet og bevis på datidens økonomiske forhold kan nevnes at årsregnskapet for 1936 ble oppgjort med en balanse på 406 kroner. Foreningen hadde allerede 56 medlemmer.

 

I 1939 fikk foreningen sitt første æresmedlem, Doktor Adolfo Calvo ved ambassaden.

 

I årene1940 til og med 1945 var det forståelig nok liten aktivitet i foreningen.

Det ble grunnet krigen ikke holdt generalforsamling fra mars 1940 til mars 1946. Vi ser av kassadagboken at noen medlemmer innbetalte sin kontingent også i disse årene, og det ble holdt 4 styremøter. Men så, i november 1945 var det igjen et medlemsmøte. Foreningen talte da 68 medlemmer.

 

At foreningen ikke bare var opptatt av å underholde seg selv, ser vi et bevis på i regnskapet for året 1946. Der ble innsamlet til Nationalhjelpen 550 kroner som ble sendt over postgiro.

 

Fremdeles ble møtene holdt på Grand Hotel med Soupé til den greie sum av 20 kroner. Medlemskontingenten var også steget til den samme summen i 1949.

 

 

Bare menn som medlemmer

 

I begynnelsen var alle medlemmene av hankjønn. Det sto ikke i lovene, men det var en selvfølge. I novembermøtet 1947 ble det nedsatt en festkomité som skulle se på om det kunne arrangeres en festmiddag med damer!

 

Konsul Eilert Sundt har vært en flittig brukt foredragsholder ved møtene. Han har fortalt om sin bestigning av Aconcagua flere ganger, og hver gang utbrakte møtet en skål for vårt «segunda patria». I 1956 fortalte han om sitt arbeid med å fastsette grensen mellom Argentina og Chile. For dette arbeidet, og sin mangeårige innsats for fremme av forbindelsen mellom Argentina og Norge, var han blitt tildelt den argentinske orden «San Martin». Han har også holdt foredrag om norsk skipsfart på Argentina.

 

20 års jubileet ble holdt i Christiania Roklubbs lokaler på «Kongen» i november 1955.

 

Skikken med loddsalg startet i 1956, og har fortsatt siden. En flaske Scotch whisky var premien i flere år.

 

Med 72 mannlige medlemmer kunne foreningen feire sitt 25 års jubileum i 1960. Der ble foreningens fem presidenter feiret: Eilert Sundt, 1935 – 1938, Ove Owe 1938 – 1940, Hans Knudsen 1940 – 1950, Arne Manshaus 1950 – 1957, og Rolf Manskow 1957 til da.

 

I 1939 tik medlemmet Hans Knudsen opp i et brev spørsmålet om damer kunne opptas som medlemmer. Styret sa nei.

 

Og så – på generalforsamlingen den 9. april 1964 ble et forslag til vedtektsendringer debattert; skal damer kunne være medlemmer av klubben?

Det ble en langvarig debatt som kun munnet ut i en ny ordformulering av § 3.

Damene var altså fremdeles utelukket som medlemmer og dermed til generalforsamlingene, noe som senere ble presisert i innkallingen til disse.

 

--

 

Foreningens styre var flittige med hyppige styremøter, og det dannet seg en god tradisjon med generalforsamling i april måned, asado i juni og høstmøte i november. Referatene er samvittighetsfullt nedskrevet og danner et godt grunnlag når foreningens historie skal skrives.

Ambassadens representanter har sluttet godt opp om foreningen, noe de mange referatene forteller om. Det ble da også ofte skålt for Argentina og folket der: «Viva Argentina».

 

I 1980 ble det arrangert en argentinsk uke på Hotell Scandinavia med utstilling av argentinske produkter, mannekengoppvisning med deltakelse av den argentinske Miss World 1978. Det ble også servert argentinsk kjøtt og vin i hotellets restauranter. Alfredo Nicotra deltok med argentinsk musikk, alt satt i gang av den argentinske ambassaden.

 

I 1981 ble 45 års jubileet markert på et vanlig høstmøte, men det ble presisert i innkallingen at det var 45 års siden foreningen ble startet. Flere av stifterne var tilstede, og ved måltidet ble det kunngjort at argentineren Adolfo Perez Edquivel, som ledet en fredsbevegelse i Latin-Amerika., var blitt tildelt Nobels fredspris det året.

 

 

 Hva skjer

Revolución de Mayo

25. mai

 

 

 

DIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

Mayo

 

1° de Mayo Día Internacional del Trabajador

Segundo Domingo de Mayo Día del Ahijado y Nieto

03 de Mayo Dia de la prensa (libertad de prensa)

06 de Mayo Día del Taxista

07 de Mayo Día del Gráfico

07 de Mayo Día de la Minería Argentina

08 de Mayo Día de Nuestra Señora de Luján

10 de Mayo Día de los Medios de Comunicación

11 de Mayo Día Internacional de la Enfermera

12 de Mayo Día de la fonoaudióloga

12 de Mayo Día mundial de la enfermería

13 de Mayo Día del nieto

15 de Mayo Día del Trabajador Sanitarista

17 de Mayo Día Internacional de las Telecomunicaciones

17 de Mayo Día de la Armada

15 de Mayo Día del Docente Universitario

18 de Mayo Día de la escarapela

20 de Mayo Día del Futbolista

25 de Mayo Día de la Revolución de Mayo

26 de Mayo Día del Visitador Médico

27 de Mayo Día del Marketing

27 de mayo Día del Ingeniero Electricista

28 de Mayo Día del Los Jardines de Infantes

29 de Mayo Día del Ejercito Argentino

31 de Mayo Día del Guía de Turismo y de los Scouts

Bildegalleri

Se bilder fra tidligere arrangementer

 

 

 

Følg oss

Den Argentinske ambassade

 

Adr: Drammensveien 39 B

 

  Poststed: 0244 Oslo

 

  Tlf: 22 55 24 48/49

 

  Faks: 22 44 16 41

 

  E-post: enoru@online.no

  Web: enoru.mrecic.gov.ar