Vedtekter

Vedtekter NORSK ARGENTINSK FORENING

----------------------------------------------------------------------------------------------

Godkjent 5. Februar 1936

§ 1. Foreningens navn er: Norsk Argentinsk Forening (Sociedad Noruego-Argentina).

 

§ 2. Foreningens formål er å fremme foretagender til felles beste og gjensidig underholdning

 

§ 3. Som medlemmer kan optas sydamerikanere og nordmenn som har opholdt sig i Argentina, eller som har vært bosatt i spansktalende sydamerikanske land. Selvskrevne æresmedlemmer er: Den argentinske legasjonchef eller konsuløre representant.

 

§ 4. For å optas som medlem kreves skriftlig anbefaling av to medlemmer. Optagelsen avgjøres av styret. Utmeldelse må skje skriftlig. Hvis et medlem i eller utenfor foreningen opfører sig således at han etter styrets mening har vist sig uverdig til å bli stående som medlem, kan styret utelukke vedkommende fra foreningen.

 

§ 5. Den årlige generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde dagsordenen og referat av innkomne forslag til behandling.

 

§ 6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med hvilketsomhelst antall møtede, undtatt bestemmelser vedrørende §§ 9 og 10. Avgjørelser treffes med simpel majoritet. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

 

§ 7. Styret velges på den årlige generalforsamling og skal bestå av formann, viseformann, programchef, sekretær og kasserer. Samtifig velges suppleanter og revisor. Formannen skal foreslåes på det siste møte før generalforsamling og kan bare velges blant de foreslåtte.

§ 8. Kontigenten bestemmes på den årlige generalforsamling og betales ukrevet forskuddsvis.. Medlemmer som skylder mer enn 1 års kontingent, kan strykes av medlemslisten.

 

§ 9. Ved lovforandringer og forfæininger over foreningens eiendeler utkreves 2/3 flertall blant de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, hvor minst halvparten av foreningens medlemmer er tilstede.

 

§ 10. Opløsning av foreningen skal forelegges ekstraordinær generalforsamling, hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede eller skriftlig representert. Opløsning krever 2/3 stemmeflertall.

 

 Hva skjer

 

 

21.6:

ARG - KRO kl. 20:00

NRK

 

26.6:

NIG - ARG kl 20:00

TV 2 - sportskanalen

 

DIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

Junio

 

 

01 de Junio Día del empleado aduanero

01 de Junio Día del tabacalero

02 de Junio Día del Bombero Voluntario

02 de Junio Día del Graduado de Cs. Económicas

06 de Junio Día de la Ingenieria Argentina

07 de Junio Día del Periodista

09 de Junio Día del Geólogo

12 de Junio Día del Vecino

13 de Junio Día del Escritor

15 de Junio Día del Bioquímico

16 de Junio Día del Ingeniero

18 de Junio Día del Empresario

19 de Junio Día del Banquero

20 de Junio Día de de La Bandera Argentina

25 de junio Día del Psicólogo Social

27 de Junio Día del Biólogo

29 de Junio Día internacional del Diseñador industrial

Tercer Domingo de Junio Día del Padre

30 de Junio Día de la Prefectura Naval Argentina

Nyheter

 

 

(Kommer)

 

 

 

Bildegalleri

Se bilder fra tidligere arrangementer

 

 

 

Følg oss

Den Argentinske ambassade

 

Adr: Drammensveien 39 B

 

  Poststed: 0244 Oslo

 

  Tlf: 22 55 24 48/49

 

  Faks: 22 44 16 41

 

  E-post: enoru@online.no

  Web: enoru.mrecic.gov.ar