Vedtekter

Vedtekter NORSK ARGENTINSK FORENING

----------------------------------------------------------------------------------------------

Godkjent 5. Februar 1936

§ 1. Foreningens navn er: Norsk Argentinsk Forening (Sociedad Noruego-Argentina).


§ 2. Foreningens formål er å fremme foretagender til felles beste og gjensidig underholdning


§ 3. Som medlemmer kan optas sydamerikanere og nordmenn som har opholdt sig i Argentina, eller som har vært bosatt i spansktalende sydamerikanske land. Selvskrevne æresmedlemmer er: Den argentinske legasjonchef eller konsuløre representant.


§ 4. For å optas som medlem kreves skriftlig anbefaling av to medlemmer. Optagelsen avgjøres av styret. Utmeldelse må skje skriftlig. Hvis et medlem i eller utenfor foreningen opfører sig således at han etter styrets mening har vist sig uverdig til å bli stående som medlem, kan styret utelukke vedkommende fra foreningen.


§ 5. Den årlige generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde dagsordenen og referat av innkomne forslag til behandling.


§ 6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med hvilketsomhelst antall møtede, undtatt bestemmelser vedrørende §§ 9 og 10. Avgjørelser treffes med simpel majoritet. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.


§ 7. Styret velges på den årlige generalforsamling og skal bestå av formann, viseformann, programchef, sekretær og kasserer. Samtifig velges suppleanter og revisor. Formannen skal foreslåes på det siste møte før generalforsamling og kan bare velges blant de foreslåtte.

§ 8. Kontigenten bestemmes på den årlige generalforsamling og betales ukrevet forskuddsvis.. Medlemmer som skylder mer enn 1 års kontingent, kan strykes av medlemslisten.


§ 9. Ved lovforandringer og forfæininger over foreningens eiendeler utkreves 2/3 flertall blant de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, hvor minst halvparten av foreningens medlemmer er tilstede.


§ 10. Opløsning av foreningen skal forelegges ekstraordinær generalforsamling, hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede eller skriftlig representert. Opløsning krever 2/3 stemmeflertall.

 

 Hva skjer


DIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

Marzo


01 de Marzo Día del Transporte 

02 de Marzo Día del Matrimonio 

02 de Marzo Fundación de la provincia de Mendoza 2 marzo 1561

04 de Marzo Día de Los Hermanos 

05 de Marzo Día del gas

06 de Marzo Día del Escultor 

06 de Marzo Día de la Policia de la Pcia. de Entre Rios 

08 de Marzo Día Internacional de la Mujer 

09 de Marzo Día del DiscJockey 

17 de Marzo Día del Funebrero, del Embalsamador y del Sepulturero 

24 de Marzo Día del Diplomático

24 de Marzo Día de la memoria

25 de Marzo Día del Niño por nacer

27 de Marzo Día del Aeronáutico 

31 de Marzo Día del Comportamiento Humano

Bildegalleri

Se bilder fra tidligere arrangementer
Nyheter

Følg oss

Den Argentinske ambassade

 

  Adr: Drammensveien 39 B


  Poststed: 0244 Oslo


  Tlf: 22 55 24 48/49


  Faks: 22 44 16 41


  E-post:  enoru@online.no

  Web:   enoru.mrecic.gov.ar