Hva skjer

asado 2017

Lørdag 5. august - kl.13.00

 

 

 

DIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

Julio

 

01 de Julio Día del Arquitecto

01 de Julio Día del Ingeniero Químico para la Argentina

02 de Julio Día del Editor de revista

02 de Julio Día del Trabajador social o asistente social

03 de Julio Día del Locutor y del Dirigente de Empresa

05 de Julio Día de la Empleada

08 de Julio Día del Inventor

09 de Julio Día de La Independencia

10 de Julio Día del Comerciante

13 de Julio Día del trabajador de la electricidad

20 de Julio Día del Amigo

21 de Julio Día universal del derecho

23 de Julio Día universal del musicoterapeuta

26 de Julio Día del Antropólogo

27 de Julio Día de la Cultura

28 de Julio Día del Promotor Publicitario

28 de julio Día de la gendarmeria nacional

Bildegalleri

Se bilder fra tidligere arrangementer

 

 

 

Følg oss

Den Argentinske ambassade

 

Adr: Drammensveien 39 B

 

  Poststed: 0244 Oslo

 

  Tlf: 22 55 24 48/49

 

  Faks: 22 44 16 41

 

  E-post: enoru@online.no

  Web: enoru.mrecic.gov.ar

Vedtekter NORSK ARGENTINSK FORENING

----------------------------------------------------------------------------------------------

Godkjent 5. Februar 1936

§ 1. Foreningens navn er: Norsk Argentinsk Forening (Sociedad Noruego-Argentina).

 

§ 2. Foreningens formål er å fremme foretagender til felles beste og gjensidig underholdning

 

§ 3. Som medlemmer kan optas sydamerikanere og nordmenn som har opholdt sig i Argentina, eller som har vært bosatt i spansktalende sydamerikanske land. Selvskrevne æresmedlemmer er: Den argentinske legasjonchef eller konsuløre representant.

 

§ 4. For å optas som medlem kreves skriftlig anbefaling av to medlemmer. Optagelsen avgjøres av styret. Utmeldelse må skje skriftlig. Hvis et medlem i eller utenfor foreningen opfører sig således at han etter styrets mening har vist sig uverdig til å bli stående som medlem, kan styret utelukke vedkommende fra foreningen.

 

§ 5. Den årlige generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde dagsordenen og referat av innkomne forslag til behandling.

 

§ 6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med hvilketsomhelst antall møtede, undtatt bestemmelser vedrørende §§ 9 og 10. Avgjørelser treffes med simpel majoritet. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

 

§ 7. Styret velges på den årlige generalforsamling og skal bestå av formann, viseformann, programchef, sekretær og kasserer. Samtifig velges suppleanter og revisor. Formannen skal foreslåes på det siste møte før generalforsamling og kan bare velges blant de foreslåtte.

§ 8. Kontigenten bestemmes på den årlige generalforsamling og betales ukrevet forskuddsvis.. Medlemmer som skylder mer enn 1 års kontingent, kan strykes av medlemslisten.

 

§ 9. Ved lovforandringer og forfæininger over foreningens eiendeler utkreves 2/3 flertall blant de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, hvor minst halvparten av foreningens medlemmer er tilstede.

 

§ 10. Opløsning av foreningen skal forelegges ekstraordinær generalforsamling, hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede eller skriftlig representert. Opløsning krever 2/3 stemmeflertall.