Vedtekter

Vedtekter NORSK ARGENTINSK FORENING

----------------------------------------------------------------------------------------------

Godkjent 5. Februar 1936

§ 1. Foreningens navn er: Norsk Argentinsk Forening (Sociedad Noruego-Argentina).

 

§ 2. Foreningens formål er å fremme foretagender til felles beste og gjensidig underholdning

 

§ 3. Som medlemmer kan optas sydamerikanere og nordmenn som har opholdt sig i Argentina, eller som har vært bosatt i spansktalende sydamerikanske land. Selvskrevne æresmedlemmer er: Den argentinske legasjonchef eller konsuløre representant.

 

§ 4. For å optas som medlem kreves skriftlig anbefaling av to medlemmer. Optagelsen avgjøres av styret. Utmeldelse må skje skriftlig. Hvis et medlem i eller utenfor foreningen opfører sig således at han etter styrets mening har vist sig uverdig til å bli stående som medlem, kan styret utelukke vedkommende fra foreningen.

 

§ 5. Den årlige generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde dagsordenen og referat av innkomne forslag til behandling.

 

§ 6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med hvilketsomhelst antall møtede, undtatt bestemmelser vedrørende §§ 9 og 10. Avgjørelser treffes med simpel majoritet. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

 

§ 7. Styret velges på den årlige generalforsamling og skal bestå av formann, viseformann, programchef, sekretær og kasserer. Samtifig velges suppleanter og revisor. Formannen skal foreslåes på det siste møte før generalforsamling og kan bare velges blant de foreslåtte.

§ 8. Kontigenten bestemmes på den årlige generalforsamling og betales ukrevet forskuddsvis.. Medlemmer som skylder mer enn 1 års kontingent, kan strykes av medlemslisten.

 

§ 9. Ved lovforandringer og forfæininger over foreningens eiendeler utkreves 2/3 flertall blant de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, hvor minst halvparten av foreningens medlemmer er tilstede.

 

§ 10. Opløsning av foreningen skal forelegges ekstraordinær generalforsamling, hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede eller skriftlig representert. Opløsning krever 2/3 stemmeflertall.

 

 Hva skjer

asado 2017

Lørdag 5. august - kl.13.00

 

 

 

DIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

Agosto

 

 

Segundo Domingo de Agosto Día del Niño

Tercer Domingo de Agosto Día del Abuelo

02 de Agosto Día del Trabajador Gastronómico

04 de Agosto Día del Obrero Panadero

06 de Agosto Día del Agrónomo y del Veterinario

10 de Agosto Aniversario de la Fuerza Aerea Argentina

11 de Agosto Día del Dentista

11 de Agosto Día del Nutricionista

12 de Agosto Día de la TelevisiónDIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

13 de Agosto Día del Consutlro Psicologico (o Counselor)

14 de Agosto Día del Empleado Judicial

15 de Agosto Día del administrador de consorcios de propiedad horizontal

16 de Agosto Día del Despachante de Aduana

16 de Agosto Día del Empresario Nacional

17 de Agosto Día del Abuelo

21 de Agosto Día del catequista

22 de Agosto Día del folklore

25 de Agosto Día del Peluquero y del Trabajador de la Indumentaria

26 de Agosto Día del Actor

26 de Agosto Día de la Medicina

27 de agosto Día de la radio en Argentina

29 de Agosto Día del Abogado

 

Bildegalleri

Se bilder fra tidligere arrangementer

 

 

 

Følg oss

Den Argentinske ambassade

 

Adr: Drammensveien 39 B

 

  Poststed: 0244 Oslo

 

  Tlf: 22 55 24 48/49

 

  Faks: 22 44 16 41

 

  E-post: enoru@online.no

  Web: enoru.mrecic.gov.ar